ค้นหาข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(ระบบเก่า)คลิกที่นี่
แนวปฏิบัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : ด้านการเงิน | ด้านสารบรรณฯ
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือสำหรับ : ผู้บริหาร | ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โปรแกรมเพิ่มเติม/แบบฟอร์ม คลิกที่นี่
Username :
Password :
  Change Password
  สอบถามการใช้งาน ติดต่อ กลุ่มวิเคราะห์ฯ ศทส. : สำหรับผู้บริหารติดต่อ น.ส.ฐิติพร โทร.1760 ต่อ 5116,หน่วยงานส่วนกลาง ติดต่อ นางอติรัตน์ โทร.1760 ต่อ 3001, ส่วนภูมิภาค ติดต่อ น.ส.ธาริณี โทร.1760 ต่อ 2218 e-mail: cit_4@ldd.go.th